Missie & Visie

MISSIE

GymnoKieldrecht is een sportclub die een breed , laagdrempelig en een eigentijds lesprogramma aanbiedt met gymnastiek en dans als basissport voor iedereen die graag wil bewegen, ongeacht leeftijd en niveau. De club wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met gymnastiek en dans en telt op dit moment 400 actieve leden .

Onze club heeft een actieve rol in het verenigingsleven van Kieldrecht , Verrebroek en andere buurgemeenten . Onze hoofdlocatie is Kieldrecht . De lessen gaan door in sporthal Kriekeputte (Kieldrecht), Carenna (Verrebroek ) ,turnzaal basisschool De Kreek, (Kieldrecht) en onze wedstrijdturners trainen nog apart in de turnhal ’t Wit Zand (Melsele).De club mag naast haar sportieve activiteiten ook culturele evenementen organiseren of opluisteren die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben.

De club wil de meest optimale trainingsomgeving bieden voor de sporters op recreatief en wedstrijdniveau. Beiden worden als evenwaardig beschouwd en aldus ook verder uitgebouwd.

Naast kracht , uithouding , durf ,motivatie, concentratie en elegantie wordenin een omgeving van sportieve betrokkenheid waarden als fair-play , sociaal .engagement en samenwerking optimaal bevorderd .

VISIE

-Wij bieden sporters de mogelijkheid om zich fysiek te ontplooien in een aangepaste optimale accommodatie onder leiding van deskundige , gediplomeerde lesgevers.

-Bij de manier van lesgeven staan veiligheid en lichamelijke gezondheid voorop.

-Ook plezier in het sporten als succesbeleving staan centraal en zijn een belangrijke stimulans om te blijven bewegen .Hierbij wordt zoveel mogelijk doelgericht gewerkt .

Zoals aangehaald bestaat onze club uit 2 pijlers :

  • Recreatief
  • Competitief

Onze visie op recreatief gebied: de plezierbeleving staat centraal. Onderzoek heeft uitgewezen dat plezier in het bewegen op jonge leeftijd een bepalende factor is om ook later nog te sporten.

Op competitief vlak is ons hoofddoel jongeren te laten deelnemen aan wedstrijden met als doel zo goed mogelijk te laten presteren .

Ouders die hun kinderen in de club inschrijven kunnen volledige uitleg krijgen over het beleid dat de club voert.